Bộ Xây dựng đưa thêm 11 dự án nhà ở xã hội vào danh sách được vay hỗ trợ lãi suất 2%

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 2) được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước theo Nghị định 31của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Xây dựng xác định thêm 11 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ bảo đảm đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước. Các dự án này do UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Định đề xuất với quy mô 7.900 căn hộ với nhu cầu vay vốn của các địa phương khoảng 4.300 tỷ đồng. Cụ thể, trong danh sách, có 7 dự án NƠXH, nhà ở dành cho công nhân và có 4 dự án cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ lãi suất 2%. Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp và thông báo đến các Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 31/2022 và quy định pháp luật có liên quan.

Thực hiện : Theo TTXVN