Bộ Y tế: Ban hành hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch Covid-19

Ngày 27/1, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 218 Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thay thế Quyết định số 4800 trước đó.

Theo quyết định mới nhất này, các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 gồm:

Tiêu chí 1: Tỉ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian. Thay thế cho tiêu chí cũ chỉ có tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vaccine Covid-19.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Về cách xác định các tiêu chí, Bộ Y tế cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có hai nhóm để xác định cấp độ dịch gồm có: Nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và Nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng. Trên cơ sở tham khảo các phương pháp đánh giá của các nước trên thế giới và đánh giá thực tiễn của Việt Nam, Bộ Y tế có hướng dẫn cách xác định các tiêu chí cụ thể theo tỷ lệ ca mắc mới, ca tử vong; tỷ lệ tiêm chủng và tỷ lệ chăm sóc, giường bệnh.../.
 

quảng cáo