Bộ Y tế đề xuất 'tăng cao nhất' mức phụ cấp nhân viên

Khi xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ tăng chế độ phụ cấp ngành y ở mức cao nhất để đảm bảo quyền lợi người lao động.

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa cho biết nội dung trên trong văn bản trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên về đề nghị tăng phụ cấp nghề lên 80-100% với nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh; tăng phụ cấp thường trực với cán bộ y tế.

Bà Lan dẫn Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp, nêu rõ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (70% quỹ lương), khoản phụ cấp (30% quỹ lương). Ngoài ra còn có tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Vì vậy, khi xây dựng chế độ tiền lương mới, ngoài đề xuất Chính phủ tăng phụ cấp theo nghề mức cao nhất với ngành y tế, Bộ còn đề nghị xếp lương bậc hai với tất cả hạng chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ.

Ngoài ra, Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập. Trong đó, Bộ đề nghị áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với viên chức làm chuyên môn y tế dự phòng, y tế cơ sở. Dự thảo Nghị định đang trình cơ quan có thẩm quyền để ban hành.

Theo quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp hiện nay, bác sĩ sau khi học 6 năm và sau 18 tháng thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề sẽ có mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng; nếu tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì hưởng lương là 2,34 x 1.490.000 đồng = 3.486.000 đồng. Với phụ cấp ưu đãi nghề là 40%, mức thu nhập 4.881.240 đồng (chưa trừ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

Lương này chỉ đảm bảo một phần nhu cầu của cuộc sống, vì vậy rất khó giữ chân cán bộ, viên chức y tế làm việc trong cơ sở y tế công lập trong khi mức thu nhập tại các cơ sở y tế ngoài công lập cao hơn gấp 3 đến 4 lần, thậm chí có nơi cao gấp 5 đến 6 lần thu nhập của nhân viên y tế tại cơ sở y tế công lập.