Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT chưa trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3

Cũng trong chiều 26/09, Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị giải trình về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo của Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các ĐBQH, đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.640 kiến nghị của cử tri. Trong đó, có 62 kiến nghị liên quan đến các hoạt động của Quốc hội; 2.524 kiến nghị liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành; 32 kiến nghị liên quan đến công tác của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao... Nội dung kiến nghị của cử tri liên quan hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đánh giá cao việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành. Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân nguyện cũng chỉ rõ những hạn chế của một số Bộ, ngành còn chưa trả lời kiến nghị cử tri đơn cử như: Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT …

Trưởng Ban Dân nguyện cũng kiến nghị: các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc ban hành văn bản QPPL. Các Đoàn ĐBQH, ĐBQH cần nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại xử lý KNCT đảm bảo đúng tiến độ. Đối với Chính phủ, các Bộ, nghành Trung ương cần rà soát, khẩn trương giải quyết các kiến nghị đang tồn đọng, đảm bảo giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình.

Thực hiện : Trần Tiến Khánh Hoàng