Bốn tỉnh đầu tiên của Quân khu 2 hoàn thành tuyển quân

Sáng 8/2, 4 địa phương đầu tiên trên địa bàn Quân khu 2 gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang và Yên Bái đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn.

Để công tác tuyển quân đạt kết quả tốt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn nhập ngũ, đặc biệt là sự tham mưu đúng, trúng và kịp thời của cơ quan quân sự các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện của cấp ủy, chính quyền đã giúp cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao hơn các năm. Năm nay tỷ lệ đảng viên tham gia nhập ngũ khá cao, riêng tỉnh Yên Bái có 154 đảng viên xung phong lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, trong đợt tuyển quân này có hơn 1700 thanh niên viết đơn tình nguyện.