Bớt nội dung thanh tra, kiểm tra làm khó doanh nghiệp

ại phiên họp, ĐBQH Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tán thành với Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra về nội dung này của Ủy ban Kinh tế, cho rằng các báo cáo đã rất cụ thể, chi tiết, cho các đại biểu nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh về kinh tế- xã hội.

Theo đại biểu, những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 là giai đoạn rất khó khăn và vất vả của đất nước ta. Những kết quả đạt được cho thấy sự đoàn kết chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò hỗ trợ không nhỏ Quốc hội, sự nỗ lực của nhân dân và doanh nghiệp, đặc biệt đó là khả năng chèo lái, cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, điều hành đất nước ở một giai đoạn muôn vàn khó khăn.

Đại biểu bày tỏ tán thành với các nhóm giải pháp trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra. Trong thời gian tới, đại biểu An cho rằng, cần phải có quyết tâm thật cao, tập trung theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới để có giải pháp, chính sách chủ động, kịp thời. Đặc biệt, cần chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực, tính tự chủ nền kinh tế, phát huy tối đa nguồn lực đào tạo. Thậm chí, cần phải có những giải pháp cấp bách, vượt tiền lệ để cứu nguy, hỗ trợ cho hệ thống doanh nghiệp…