Bước lùi lớn của Tổng thống Pháp

Đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/6 đã mất vị thế là phe đa số trong quốc hội, sau khi nhiều ghế rơi vào tay liên minh cánh tả và cực hữu mới thành lập.

Đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/6 đã mất vị thế là phe đa số trong quốc hội, sau khi nhiều ghế rơi vào tay liên minh cánh tả và cực hữu mới thành lập.
 
Reuters nhận định "bước lùi lớn” này có thể đẩy Pháp vào tình trạng tê liệt chính trị trừ khi ông Macron có thể đàm phán liên minh với các đảng khác. Kết quả ngày 19-6 có thể dẫn đến việc chia sẻ quyền lực và thỏa hiệp liên đảng cầm quyền mà Pháp chưa từng ghi nhận trong những thập kỷ gần đây. Ông Macron có thể phải tìm kiếm liên minh với các thành viên Đảng Cộng hòa bảo thủ.
 
Vào hồi tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái lãnh đạo đất nước giữa thời điểm cuộc xung đột ở sườn phía Đông châu Âu làm ảnh hưởng tới nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng, lạm phát tăng cao và ngân sách hộ gia đình bị xói mòn. Ông hy vọng đánh dấu nhiệm kỳ hai của mình bằng chương trình cắt giảm thuế đầy tham vọng, cải cách phúc lợi xã hội và nâng tuổi nghỉ hưu.