• 1477 lượt xem
  • 15:07 03/06/2023
  • Kinh tế

Bưởi Ninh Thuận được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Bưởi là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng với diện tích 23ha, thuộc xã Phước Bình. Mã số này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/6/2023.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, với kết quả được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt, Cục đã đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận thông báo cho đại diện vùng trồng có mã số được biết để xuất khẩu bưởi và yêu cầu tuân thủ đúng các quy định của Hoa Kỳ. Thực hiện giám sát để đảm bảo vùng trồng này luôn duy trì tình trạng tuân thủ quy định của nước nhập khẩu; kiểm tra thực tế và gửi báo cáo giám sát về bảo vệ thực vật trong thời gian 90 ngày, trước vụ thu hoạch tiếp theo để làm căn cứ duy trì mã số.