Các bộ ngành phối hợp chưa chặt chẽ, đặc biệt các vấn đề liên ngành như đất đai

Sáng 31/5, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Lê Thị Thanh Xuân – Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho rằng, nước ta còn đang đối mặt với khó khăn nội tại của nền kinh tế như: công tác dự báo gặp khó khăn, các bộ ngành phối hợp chưa chặt chẽ, đặc biệt các vấn đề liên ngành như đất đai, xây dựng, môi trường, du lịch… chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Lê Thị Thanh Xuân cho biết, trong những tháng cuối năm, để kịp thời hóa giải những khó khăn, thách thức góp góp vào kết quả chung của năm 2023, dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả trong phạm vi cả nước là những yếu tốt quyết định để mở cửa trở lại nền kinh tế, đưa cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, đảm bảo an sinh xã hội, niềm tin, tâm lý người dân từng bước được khôi phục.

Tuy nhiên, đại biểu Lê Thị Thanh Xuân cũng chỉ rõ, nước ta còn đang đối mặt với khó khăn nội tại của nền kinh tế như: công tác dự báo gặp khó khăn, các bộ ngành phối hợp chưa chặt chẽ, đặc biệt các vấn đề liên ngành như đất đai, xây dựng, môi trường, du lịch… chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Trước những khó khăn nêu trên, đại biểu Lê Thị Thanh Xuân đề nghị cần tăng cường nắm bắt tình hình đến từng địa phương, từng địa bàn trọng điểm để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; thực hiện tốt công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả, hiệu lực thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật kỷ cương, tiếp tục rà soát, tháo gỡ các hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật theo thẩm quyền; thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, đại biểu Lê Thị Thanh Xuân cũng đề nghị quan tâm hạ tầng giao thông mang tính kết nối vùng cho các địa bàn Tây Nguyên, nhất là tuyến cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước để kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ. Tăng mức hỗ trợ xây dựng đường giao thông trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường giao thông nông thôn với các tỉnh có diện tích rộng, điều kiện giao thông khó khăn…

Đồng thời cần rà soát các quy định pháp luật về đất đai, công nghiệp, đặc biệt là quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo thêm quỹ đất, sắp xếp ổn định đất ở, đất sản xuất đủ điều kiện để người dân được đăng kí thường trú…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!