Hoàn thiện chính sách tài khoá, tiền tệ để phục hồi, phát triển kinh tế

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, chiều 08/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày Tờ trình của Chính phủ về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này. Đây là nội dung dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp bất thường của Quốc hội – kỳ họp quan trọng để quyết định những vấn đề cấp bách liên quan đến quốc kế dân sinh. Nội dung của cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lần này nằm ngoài khung khổ của các khung kế hoạch 5 năm (2021-2025) đã được Quốc hội thông qua như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước trung hạn, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch vay và trả nợ công trung hạn… để tiếp tục tìm kiếm không gian, dư địa mới, đẩy nhanh tiến độ phục hồi và phát triển bền vững. 

Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, đồng hành với Chính phủ, cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19 trở lại trạng thái bình thường mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đề ra, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thường xuyên có các buổi làm việc với các cơ quan của Chính phủ để nắm thông tin ngay từ quá trình xây dựng, soạn thảo Đề án. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần này, các cơ quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để trình Quốc hội xem xét, quyết định./.