Các đại biểu Quốc hội nói gì sau phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính?

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao những giải pháp mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đưa ra, trong đó giải pháp về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, theo một số đại biểu, các giải pháp cần đáp ứng kịp thời hơn nữa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người lao động sau đại dịch Covid 19.

Bà NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN - Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh:Đối với lĩnh vực của tôi, tôi rất quan tâm đến việc cần có những chính sách, khi mà chính phủ đã quyết định rồi thì các ngành, đặc biệt là ngành tài chính phải hỗ trợ kịp thời cho người lao động giúp họ yên tâm lao động sản xuất trong giai đoạn hiện nay để góp phần phục hồi kinh tế sau cái đại dịch”. 

Bà TRẦN THỊ THU HẰNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông: “Tôi cũng hy vọng Bộ Tài chính trả lời rất thẳng và không né tránh để đưa ra giải pháp phục hồi nên kinh tế sau đại dịch mang tính chất chiến lược cũng như giải pháp căn cơ hơn trong thời gian tới”.

Ông ĐỖ HUY KHÁNH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: “Với cá nhân tôi vừa là đại biểu vừa là người dân thì tôi cho rằng chính sách phục hồi đại dịch phải đi vào thực tế. Bộ trưởng phải căn cơ, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân, những giải pháp cụ thể để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vì đôi khi tiền bạc, ngân sách đưa ra nhưng chính sách không hiệu quả, không phù hợp thì cũng không thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển”.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt  Nam