Các dự án đầu tư công trọng điểm là chìa khóa tăng trưởng năm 2023

Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 được dự báo sẽ đạt 6,3%, sau khi đạt mốc cao 8% vào năm trước. Nguyên nhân là do tăng trưởng ở khu vực dịch vụ chững lại, giá cả và lãi suất leo thang ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và hộ gia đình. Dù vậy nền kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Đây là nhận định mà Ngân hàng Thế giới đưa ra trong Báo cáo Điểm lại - Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam tháng 3/2023 vừa công bố.

Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam phản ánh những bất định gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng yếu hơn dự kiến ở các thị trường xuất khẩu chủ lực, điều kiện huy động tài chính bị thắt chặt, lạm phát gia tăng là những rủi ro hiện hữu với nền kinh tế.

Cũng theo Ngân hàng Thế giới, khó khăn ở trong nước và ngoài nước đòi hỏi phải ứng phó chính sách theo hướng thận trọng. Do đó cần thực hiện những cải cách quyết liệt và đồng bộ hơn.

Với tiêu đề “Đánh thức tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng”, báo cáo của Ngân hàng Thế giới nêu rõ, khu vực dịch vụ có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, nhưng kết quả còn khiêm tốn so với nhiều quốc gia. Bởi ngành dịch vụ của Việt Nam bị chi phối bởi các công ty quy mô nhỏ, sử dụng trung bình 1,5 lao động - bằng khoảng một nửa so với quy mô dự kiến dựa trên mức GDP của Việt Nam. Chính vì thế cần thực hiện những cải cách nhằm nâng cao năng suất khu vực dịch vụ và đóng góp liên ngành để phục vụ tăng trưởng năng suất trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo chế biến và nông nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Lê Hương Sỹ Cường