Các nước EU đạt thành thỏa thuận về người di cư

27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một thỏa thuận chung vào hôm qua 4/10, nhằm ứng phó đối với làn sóng người di cư bất hợp pháp gia tăng.

Theo thỏa thuận, các quốc gia tiếp nhận nhiều người di cư như như Italia có thể đẩy nhanh các thủ tục tị nạn, đồng thời yêu cầu sự trợ giúp từ các nước thành viên khác, bao gồm hỗ trợ tài chính và tái định cư. Tuy nhiên, các câu hỏi về thời điểm và cách thức thực hiện vẫn còn được để ngỏ.

27 quốc gia sẽ tiếp tục đàm phán với Nghị viện châu Âu nhằm thống nhất về một hệ thống di cư hiệu quả trước cuộc bầu cử của nghị viện vào năm tới.