Các quốc gia huy động 12 tỷ USD cho sáng kiến bảo vệ rạn san hô

Một liên minh các quốc gia đã huy động 12 tỷ USD cho sáng kiến "Rạn san hô quốc tế" nhằm bảo vệ các rạn san hô khỏi mối đe dọa như ô nhiễm và đánh bắt quá mức.

Sáng kiến "Rạn san hô quốc tế" được tạo ra nhằm bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái san hô, nơi duy trì 1/4 số loài sinh vật biển trên thế giới. Tuy nhiên các chuyên gia lo ngại khoản tài trợ này không là không đủ, trừ khi các rủi ro khí hậu rộng hơn được giải quyết. Các rạn san hô đang chịu áp lực ngày càng tăng do tình trạng ô nhiễm biển gia tăng, sự phát triển ven biển mang tính hủy diệt và các đội tàu đánh cá. Với mục tiêu đảm bảo tương lai cho 125.000 km2 rạn san hô nhiệt đới, sáng kiến 'Rạn san hô quốc tế" đã thu hút sự tham gia của 45 quốc gia thành viên.