Cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của chính quyền

Sáng 15/09, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc. Với phương châm "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện" và nâng mức độ hài lòng của người dân lên 80% vào năm tới.

Từ năm 2021 đến nay, hơn 1.700 quy định đã được cắt giảm và đơn giản hóa, hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Cả nước hiện có 11.699 bộ phận một cửa các cấp. 53/63 địa phương đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cùng hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cách tư duy, phương pháp tiếp cận, sự lãnh đạo- chỉ đạo cần đổi mới quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt là cấp trực tiếp tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp. Phương châm là hiện đại hoá, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, kỷ cương, rút ngắn thời gian, phải "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực" và "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện"

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Nếu không nỗ lực đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành thì chúng ta sẽ tụt hậu trong lúc chúng ta phải tận dụng mọi thời cơ để vươn lên. Phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân;"

Tổ chức thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được phê duyệt và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thân thiện với người dùng, phấn đấu nâng mức độ hài lòng của người dân đến năm 2023 đạt trên 80%, năm 2025 đạt trên 90%. Tỉ lệ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “ Đến cuối năm 2023, tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải đạt 50%. Mục tiêu trước mắt là mỗi gia đình sẽ có ít nhất một thành viên có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Về lâu dài, chúng ta phải giúp người dân, doanh nghiệp thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến."

Bộ Công an đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định. Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử trong tháng 10/2022. Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành Cơ sở Dữ liệu quốc gia về đất đai. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Thực hiện : Nguyễn Duyên Cao Hoàng