Cam kết từ bỏ điện than và những vấn đề đặt ra

Trước thực trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh, rộng và khó lường, tại Hội nghị COP26, hơn 40 quốc gia trong đó có Việt Nam đã cùng cam kết bỏ dần sản xuất điện từ than và ngừng xây thêm các nhà máy nhiệt điện. Từ bỏ điện than – những thách thức gì đặt ra với ngành điện than và vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!