Cấm từ chối vận chuyển đối với “người gặp sự cố nghiêm trọng về sức khỏe”

Sáng 24/11, thảo luận về dự án Luật Đường bộ, cơ bản thống nhất với Tờ tình của Chính phủ, đồng tình cao với Báo cáo thẩm tra, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương kiến nghị bổ sung các khái niệm như dữ liệu mở vào giải thích từ ngữ; đồng thời lưu ý các thuật ngữ quan trọng phải được nêu ngay ở giải thích từ ngữ thay vì vừa nêu định nghĩa vừa nêu quy định trong các điều khoản.

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu biên tập chặt chẽ bố cục, cách sử dụng từ ngữ, rà soát chặt chẽ kĩ thuật lấp pháp.

Góp ý về hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân đề nghị bổ sung hành vi cấm từ chối vận chuyển đối với “người gặp sự cố nghiêm trọng về sức khỏe khác”; bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm tính toàn diện. 

Về sửa đổi bổ sung danh mục phí, lệ phí, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân nêu rõ quy định tại khoản 4 Điều 91 quy định: “Việc thu phí sử dụng đường bộ qua đầu phương tiện được tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy định khác của Chính phủ”. Đại biểu đề nghị bỏ cụm từ “của Chính phủ” để diễn rõ ràng, nhất quán.

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số