Cần ban hành thêm nghị quyết về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ bổ sung

Cần nhìn trước các rủi ro khi ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Bên cạnh đó, cùng với việc Chính phủ sớm đánh giá toàn diện các tác động thì cũng nên nghiên cứu có các chính sách hỗ trợ bổ sung. Đây là nhận định mà các ĐBQH đưa ra trong phiên thảo luận tại hội trường chiều 20/11.

Theo các đại biểu, dự kiến việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu sẽ làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Đặc biệt là với các nhà đầu tư chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt trong thu hút đầu tư nước ngoài hiện nay.

Trong bối cảnh này, việc ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư mới là cần thiết. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp kỹ thuật, hay lách luật bù đắp thiệt hại cho các nhà đầu tư do họ phải nộp thuế bổ sung, bởi điều này sẽ vi phạm các nguyên tắc của OECD. Do đó, chính sách hỗ trợ đầu tư cần bảo đảm một nguyên tắc công bằng, hướng tới tất cả các doanh nghiệp đạt được các tiêu chí cụ thể, không phân biệt đó là các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải chịu thuế bổ sung hay không.

Các đại biểu cũng kiến nghị Quốc hội thông qua Nghị quyết thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tại Kỳ họp thứ 6, để có thể giữ được quyền thu thuế cho quốc gia; đồng thời phù hợp với xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như trong khu vực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam