Cán bộ dám nghĩ dám làm sẽ được miễn trách nhiệm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó, quy định rõ: Nguyên tắc khuyến khích, bảo vệ cán bộ; Việc khuyến khích phải được thực hiện kịp thời, dân chủ; Không được lợi dụng chính sách để bao che tham nhũng. Các chuyên gia nhận định đây là 1 Nghị định kịp thời, đúng đắn. Ghi nhận của phóng viên THQHVN trong chiều 30/9.

Theo nghị định, cán bộ đề xuất, thực hiện đổi mới, sáng tạo nếu không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra và gây thiệt hại, nhưng được cơ quan đánh giá đúng chủ trương, động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, thì được loại trừ trách nhiệm, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Cơ quan cho phép thực hiện đề xuất đổi mới sẽ đánh giá kết quả, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan các trường hợp nêu trên. Chính phủ cấm lợi dụng chính sách này để bao che tham nhũng, tiêu cực, trục lợi, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. 

Nghị định được ban hành trong bối cảnh thời gian qua ở nhiều nơi có tình trạng cán bộ, công chức không dám làm, né tránh, đùn đẩy. Vì vậy tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vừa qua, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Cuối năm 2022, Bộ Nội vụ và Tư pháp thống nhất xây dựng nghị định theo quy trình rút gọn và được Thủ tướng đồng ý. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Hữu Nghĩa -

Đào Nghĩa