Cán bộ quản giáo, phạm nhân vui mừng khi nghị quyết thí điểm dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được thông qua

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam nhận được sự đồng tình, vui mừng của nhiều cán bộ quản giáo cũng như phạm nhân. Ghi nhận tại trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang sáng 16/6, khi nghị quyết được bấm nút thông qua.

Phạm nhân Triệu Quốc Trung: “Được ra bên ngoài lao động tôi mong muốn các phạm nhân khác cũng như bản thân tôi được ra bên ngoài  lao động để sau này về xã hội có cơ hội hoàn lương. Ở bên ngoài với môi trường khác, được tiếp xúc mọi người chúng tôi cảm thấy có sự hoà nhập với xã hội rất tốt."

Phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc Hoa: “Trước đây, trong trại giam, chúng tôi cũng được ban giám thị cũng như cán bộ tổ chức cho phạm nhân ra ngoài lao động. Tôi thấy ra ngoài lao động học nghề công việc sát với thực tế hơn, con người mở mang được nhiều hơn.”

Nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý để thống nhất tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trại giam trong công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn hiện nay.

Đại uý Nguyễn Thị Thuý Ngọc, Quản giáo phụ trách đội phạm nhân 18, trại giam Ngọc Lý, Cục C10, Bộ Công an: “Là cán bộ quản giáo phụ trách đội phạm nhân án dài, tôi rất vui, phấn khởi vì trong thời gian tới đây là chủ trương chính sách rất ý nghĩa để tạo điều kiện cho phạm nhân chấp hành án lau dài tại trại giam có việc làm ổn định để họ có nghề, và khi quay trở lại xã hội họ có nghề để kiếm sống.”

Đại tá Lã Văn Mỹ, Giám thị trại giam Ngọc Lý, cục C10, bộ Công An: “Chúng tôi thấy việc làm này rất đúng đắn và phù hợp với chủ trương của lãnh đạo Bộ. Trước khi đưa phạm nhân ra ngoài, chúng tôi phải tính toán hết sức chặt chẽ, chọn số phạm nhân đảm bảo về điều kiện phạm nhân để đưa ra ngoài làm sao cho họ chấp hành tốt. Đưa số này ra để họ lao động, cải tạo và cũng để giảm tải phạm nhân giam giữ trong trại giam, tạo cho họ môi trường tiếp cận dần với doanh nghiệp hiện nay đang cần những lao động tay nghề cao."

Việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam sẽ phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, tái hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Thực hiện : Thanh Hải Phạm Kiên