Cần cân đối thực tế các nguồn thu trong 2023

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 28/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Vấn đề được đại biểu đề nghị là cần cơ cấu ngân sách nhà nước bởi hiện nguồn thu ngân sách chưa vững chắc, nguồn thu từ đất, từ thuế thu nhập cá nhân, vẫn còn rất lớn, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh chỉ bằng 1/3 tổng nguồn thu.

Các đại biểu đánh giá cao quyết tâm, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thời gian qua đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về cơ cấu thu ngân sách vẫn chưa thực sự bền vững, chủ yếu nguồn thu từ đất, từ thuế thu nhập cá nhân, vẫn còn rất lớn, nhưng thu từ khu vực sản xuất kinh doanh chỉ bằng 1/3 tổng nguồn thu, trong đó có thu từ dầu. Bởi hiện nay dù các doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng có địa phương thu rất cao, có địa phương thu thấp.

Mời quý vị theo dõi chương trình!