Cần chính sách để giữ chân nguồn nhân lực pháp chế

Tiếp tục phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội liên quan đến nguồn nhân lực pháp chế.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà - ĐBQH tỉnh Bắc Ninh quan tâm đến nguồn nhân lực pháp chế. Tại Nghị quyết số 134 năm 2020, Quốc hội đã giao Chính phủ rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy cán bộ, công chức làm công tác pháp chế nhưng cho đến nay thì Nghị định 55 được ban hành từ năm 2011 vẫn chưa được Chính phủ sửa đổi. Vì vậy, xin Bộ trưởng cho biết tại sao lại có sự chậm trễ này và dự thảo Nghị định đang trình Chính phủ có thực sự đổi mới nhằm đảm bảo tổ chức bộ máy pháp chế xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, có chính sách đủ mạnh để thu hút giữ chân nguồn nhân lực pháp chế hay không?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Hà về vấn đề giữ chân nguồn nhân lực pháp chế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng có 3 việc lớn để nói về pháp chế. Một là, tổ chức bộ máy. Hai là, chế độ bồi dưỡng. Ba là, đào tạo để tăng cường năng lực. Đào tạo để tăng cường năng lực thì lâu nay các bộ, ngành vẫn làm, nhưng mức độ thôi. Số tiền để đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho các ngành khác nhau trong hệ thống chưa tương xứng, nhưng đã và đang làm. Hiện giờ, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ có một số đề án tăng cường năng lực cho người làm công tác xây dựng pháp luật. Khó xử lý ở chỗ tổ chức bộ máy, Nghị định 55 hiện hành quy định ở các sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh thành lập 14 cơ quan chuyên môn, nhưng phải sắp xếp tổ chức bộ máy, có bồi dưỡng thêm được một chút thì lại vướng vào tiền lương. Về bồi dưỡng, thống nhất với Bộ Tài chính là pháp chế ở trung ương được bồi dưỡng thêm là 60.000 đồng/ngày, ở địa phương dự kiến 40.000 đồng/ngày tính theo ngày làm việc. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ nói chỉ duy trì cho đến lúc cải cách chế độ tiền lương.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường