Cần chính sách tuyển dụng cán bộ đối với người dân tộc thiểu số

Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh - đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực tế hiện nay, với chính sách tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy thì việc bố trí việc làm cho các đối tượng được đào tạo theo Thông tư số 02 của Ủy ban Dân tộc hết sức khó khăn.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết quan điểm về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh, các Bộ, ngành, địa phương hiện dành sự quan tâm đặc biệt cho việc tuyển dụng đội cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Nội vụ hiện đang đánh giá việc thực hiện Quyết định 402 về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong đội ngũ chính trị. Đồng thời, khi tổng kết quyết định 402 và đề xuất chính sách mới sẽ có chính sách mới để tuyển dụng đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 65 của Bộ Chính trị. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương