Cần cơ chế đột phá phát triển điện gió ngoài khơi

Phát triển ngành điện là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Chính phủ luôn quan tâm, đẩy mạnh. Mục tiêu này không những đáp ứng được nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh các nguồn năng lượng truyền thống đang dần cạn kiệt, việc đẩy mạnh nguồn năng lượng tái tạo ngày càng được chú trọng. Dù được đánh giá có tiềm năng lớn, song phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam là lĩnh vực mới mẻ. Do đó, còn nhiều vấn đề cần được đặt ra và giải quyết như việc xây dựng các cơ chế, chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng lưới điện, phát triển chuỗi cung ứng nội địa...

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền