Cần có chế độ thu hút giáo viên

Tại Kỳ họp thứ 6 QH khóa 15 vừa qua, nhiều ĐBQH đã phân tích những bất cập, khó khăn trong công tác tuyển dụng giáo viên; đời sống giáo viên, đặc biệt là ở những vùng miền núi, dân tộc thiểu số rất vất vả. Các đại biểu đề nghị cần sớm điều chỉnh để giáo viên có chế độ phụ cấp ưu đãi tốt hơn, từ đó có thể gắn bó với nghề tốt hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng