Cần cơ chế mang tính đột phá về giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư

Vấn đề giải phóng mặt bằng, giải pháp đổi mới trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hàng chục nghìn hộ dân bị thu hồi đất tại các dựa án giao thông là một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải Nguyễn Văn Thể.

Ông LÂM VĂN ĐOAN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng: “Chúng ta còn chưa rõ giải pháp đổi mới trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hàng chục nghìn hộ dân bị thu hồi đất. Xin hỏi Bộ trưởng đã có chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, tham mưu cho Chính phủ các giải pháp gì mới hơn so với hiện hành để khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua nhằm ổn định cuộc sống của người dân, tạo đồng thuận xã hội hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp

Ông NGUYỄN VĂN THỂ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: “Chủ trương là bồi thường, hỗ trợ tái định cư để người dân không bị thiệt, có nghĩa người dân phải đến được những chỗ ở mới, có sinh kế tương đối ổn định và tốt hơn vị trí cũ. Tất cả các địa phương phải bám vào tiêu chí này để chúng ta triển khai các khu tái định cư. Còn để đẩy nhanh tiến độ thì vừa qua trong Nghị quyết 43 Quốc hội đã đồng tình cho Chính phủ xem xét chỉ định thầu. Khi thực hiện, chúng ta chỉ định thầu công tác giải phóng bằng, chỉ định thầu tư vấn, chỉ định thầu cả những khu tái định cư. Do đó, qua Nghị quyết 43, Quốc hội ủng hộ Chính phủ và các địa phương rất nhiều. Vấn đề là làm xong chúng ta tổng kết lại như thế nào, chúng ta điều chỉnh luật làm sao để rút ngắn được thời gian hơn. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà các địa phương làm là vô cùng vất vả, vô cùng khó khăn nếu không có cơ chế mang tính đột phá”.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể liên quan đến vấn đề này cần có nhiều cơ chế ngắn hơn, nhanh hơn, thậm chí là chỉ định thầu một số hạng mục để làm sao rút ngắn được thời gian thực hiện. Cùng với đó, các địa phương thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước là chỗ ở mới phải tốt hơn hoặc thuận lợi hơn thì các địa phương sẽ hình thành được các khu tái định cư và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư sẽ có những thay đổi tốt hơn, hỗ trợ cho các dự án được nhanh hơn.

Diệu Huyền