Cần cơ chế thu hút nhân lực trình độ cao về công nghiệp quốc phòng an ninh

Sáng 10/10 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Quy định để có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành, chuyên gia tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất trong Công nghiệp quốc phòng, an ninh là nội dung được các đại biểu, chuyên gia kiến nghị.

Thực tế trên thế giới, công nghiệp quốc phòng là công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp lõi, là tinh hoa của khoa học công nghệ để dẫn dắt, ứng dụng trong các lĩnh vực, trong đó có dân sinh. Vì vậy nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng luật này cần huy động được chất xám, trí tuệ của toàn dân, quy định cơ chế, chính sách để thu hút, phát huy nguồn nhân lực trình độ cao trong và ngoài nước, trong và ngoài Quân đội, Công an.

Một số ý kiến khác cũng đề nghị cần nghiên cứu các quy định, chính sách để khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Cao Hoàng