Cần có một luật riêng làm minh bạch thị trường nước sạch Việt Nam

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) tổ chức toạ đàm "Dịch vụ cung cấp nước sạch tại Việt Nam: Thị trường và các vấn đề chính sách", với sự tham gia của đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp và hiệp hội trong lĩnh vực cung cấp nước sạch.

Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam đã tiến hành xã hội hoá dịch vụ cung cấp nước sạch. Đây là dịch vụ có trách nhiệm cung cấp nước đảm bảo 3 nguyên tắc: Tính liên tục, quyền tiếp cận bình đẳng và giá cả phù hợp. Tuy nhiên, cả 3 mục tiêu đều chưa đạt. 

Một phần nguyên nhân là do tiến trình xã hội hoá, xây dựng thị trường dịch vụ chưa thực sự hợp lý, hiệu quả. Trong khi Nhà nước thiếu nguồn lực đầu tư song vẫn không thu hút nguồn lực hiệu quả của khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, khâu tổ chức, vận hành còn yếu khiến thị trường dịch vụ nước sạch vẫn chưa hoàn chỉnh. 

Các chuyên gia đề xuất, đã đến lúc cần có một văn bản ở cấp độ luật để tạo lập khuôn khổ thống nhất, minh bạch cho thị trường nước sạch. Vì vậy, nên có một luật riêng cho thị trường nước, điều chỉnh không chỉ vấn đề cấp nước mà cả vấn đề xử lí nước sinh hoạt. 

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu chính sách và Phát triển truyền thông (IPS), Việt Nam đang có nguy cơ lỡ hẹn đối với mục tiêu trong 3 năm tới là đến năm 2025 sẽ có 95-100% người dân thành thị và 93-95% người dân nông thôn có nước sạch để dùng. Hiện nay, người dân nông thôn được tiếp cận nước máy rất hạn chế, chỉ đạt gần 35% số hộ vào năm 2019.

Thực hiện : Nguyễn Duyên Minh Quốc