Cần có sự kết nối giữa nhà khoa học và doanh nghiệp

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học công nghệ được tổ chức sáng 16/2 tại TP.HCM, các đơn vị khoa học – công nghệ, nhà khoa học kiến nghị cần tiếp tục có nhiều chính sách ưu tiên phát triển lĩnh vực khoa học trọng điểm và chính sách tạo kết nối giữa nhà khoa học và doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng.

Đại học Bách Khoa TP.HCM có 02 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống; Vật liệu polyme và compozit. Hiện quá trình triển khai hoạt động 02 phòng thí nghiệm còn nhiều khó khăn về kinh phí duy tu, bảo trì các trang thiết bị, máy móc hoạt động 15 năm và chế độ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực tham gia nghiên cứu còn hạn chế.

Các chuyên gia, nhà khoa học cho biết, khó khăn trong phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ tại TP.HCM hiện nay là chính sách; việc định định giá công nghệ, đấu thầu, chuyển giao sản phẩm khoa học - công nghệ do nhà nước đầu tư .

Nếu một nhà nghiên cứu tiền lương của họ không đủ sống thì khó tập trung tinh lực cho Khoa học. Tổng kết Nghị quyết 20 hôm nay cũng nguyên liệu đầu vào để sửa đổi Nghị Quyết 54 về cơ chế đặc thù của TP.HCM.

TP.HCM hiện là địa phương đi đầu trong thử nghiệm các chính sách đột phá. Ngoài các quy định chung, TP.HCM cần phải cho phép thử nghiệm các cơ chế chính sách mới, ưu tiên phát triển thị trường khoa học – công nghệ trên địa bàn.

Quang Duy