Quảng Nam: Có hay không sự lãng phí trong sử dụng trụ sở làm việc?

Bảo hiểm Xã hội huyện Hiệp Đức và Thăng Bình đều có trụ sở làm việc khang trang, diện tích sử dụng lớn nhưng số biên chế được giao còn ít. Có hay không sự lãng phí trong sử dụng tài sản công? Vấn đề này đã được Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho ý kiến tại buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” vào ngày 4/03.

Cả 2 đơn vị  bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hiệp Đức và Thăng Bình đều không thuộc đơn vị bắt buộc phải sắp xếp tinh gọn, đồng thời không có chức năng tuyển dụng và số lượng biên chế rất ít nên hầu như trong giai đoạn 2016-2021 không có viên chức, người lao động phải tinh giản biên chế. Hầu hết các trụ sở đều có diện tích khá lớn trong khi số người lao động đều dưới 20 người. 

Ông LÂM QUANG THÀNH - Phó Ban Tài chính - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam: "Trung bình mỗi người 12m2 cộng với diện tích sử dụng chung khoảng từ 60-70% mình thấy là dư cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên mỗi cơ quan mỗi đặc thù, có thể ngành BHXH lưu sổ sách nhiều nên kho nhiều, đề nghị các anh phân tích thêm.”

Theo quy định về định mức diện tích sử dụng, các cấp giám đốc, phó giám đốc BHXH cấp huyện không quá 12m2, chuyên viên không quá 10m2, còn lại là 7m2. Điều này đều được các BHXH cấp huyện đảm bảo. Bên cạnh đó còn có những đặc thù riêng của ngành.

Ông CAO KHẮC TÂM - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, BHXH tỉnh Quảng Nam: "Đặc thù này là ban hành theo Quyết định 419 của Bảo hiểm Việt Nam trong đó có phòng họp trực tuyến, kho hồ sơ. Vì bên này toàn bộ hồ sơ hưu rất là lớn, rồi một cửa, phòng tiếp dân, phòng công nghệ thông tin. Diện tích này được sự đồng ý của Bộ tài chính.”

Bà TRẦN THỊ THU HỒNG - Giám đốc BHXH huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam: "Dù nhận hồ sơ điện tử nhưng hiện nay chúng em vẫn nhận hồ sơ giấy, nếu phát sinh hồ sơ nữa thì khả năng kho lưu trữ cũng không đảm bảo được. Và với số lượng biên chế hiện nay trong khi số thu càng ngày càng lớn thì đương nhiên con người sẽ tăng. Mà khi con người tăng thì với phòng ốc như hiện nay thì chắc chắn sẽ không đáp ứng được. Vì hiện nay với biên chế 17 người thì tụi em đã sử dụng hết công năng của trụ sở.”

Từ 2015 đến nay, BHXH tỉnh Quảng Nam chưa được tuyển thêm biên chế. Do vậy, số lượng người lao động ở tại 2 đơn vị BHXH được giám sát đều thấp hơn so với quy định. Đây cũng là vấn đề được BHXH huyện Hiệp Đức và Thăng Bình mong mỏi Quốc hội, Chính phủ quan tâm, sớm bổ sung nguồn nhân lực để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng cao.
 

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang