Cần đào tạo lại cho số lao động hơn 70% chưa có chứng chỉ đào tạo

Sáng 1/11, phát biểu tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyết Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình bày tỏ nhất trí với nội dung báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và các báo cáo tham gia thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội…

Đại biểu cho rằng, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, Quốc hội đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, kể cả những chính sách chưa có trong tiền lệ. Với những hành động quyết liệt của Chính phủ, nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế- xã hội nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tuy nhiên, kinh tế- xã hội vẫn còn những khó khăn, tốc độ tăng trưởng năng suất lao động không đạt mục tiêu. 

Theo đại biểu, năng suất lao động có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Vì vậy, đại biểu cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chính phủ cần tập trung cải thiện chỉ tiêu quan trọng này, nâng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số