Cần điều chỉnh số lượng công chứng viên

Cần điều chỉnh số lượng công chứng viên hướng dẫn người tập sự, công chứng viên cần được đào tạo đạo đức nghề; đảm bảo tính độc lập, khách quan… là những ý kiến tâm huyết của cử tri, gửi tới Quốc hội trong chương trình thảo luận xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi).

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam