Cân đối khả năng bố trí vốn của cấp địa phương cho các dự án giao thông

Chiều 27/10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Đối với quy định Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có khả năng bố trí nguồn vốn làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng: Cần làm rõ chức năng nhiệm vụ của cấp tỉnh, bên cạnh đó cũng phải cân đối rõ nguồn, khả năng phân bổ vốn của cấp Tỉnh.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng: Từ thực tế triển khai các dự án áp dụng cơ chế này thời gian qua cho thấy, năng lực của các Ban quản lý điều hành dự án tại các địa phương là chưa đồng bộ, có trường hợp địa phương làm tốt, có địa phương gặp khó khăn, dễ phát sinh tình trạng không hoàn thành đồng bộ, theo tiến độ của các dự án thành phần. Chính vì vậy, cần có đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này trước khi trình Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù áp dụng cho địa phương. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Phạm Cường -

Như Huỳnh