Cân đối khả năng thu xếp vốn cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhất trí với chủ trương đầu tư Dự án. Từ thực tế khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng tham gia các dự án thời gian, báo cáo thẩm tra đề nghị bổ sung các cơ sở để bảo đảm tính khả thi về các nguồn vốn cho Dự án cao tốc này, tránh trường hợp phải chuyển đổi sang hình thức đầu tư công.

Đối với vốn ngân sách trung ương khoảng hơn 10.536 tỷ đồng: có ý kiến cho rằng việc bố trí 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là không khả thi. Bởi theo Luật đầu tư công 2019, số vốn đầu tư công trung hạn chỉ được thực hiện đến 31/01/2026, trong khi dự án dự kiến đến hết 2026 mới hoàn thành.

Đối với vốn ngân sách địa khoảng 2.233,5 tỷ đồng: hiện địa phương này hiện chưa tự cân đối được ngân sách, hằng năm vẫn nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương, do vậy việc cam kết bố trí vốn ngân sách địa phương như dự kiến sẽ rất khó khăn, đề nghị phải có giải pháp cụ thể hơn.

Đối với vốn do nhà đầu tư thu xếp khoảng 12.770 tỷ đồng, chiếm 50% sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án, đề nghị Chính phủ cần thống nhất chặt chẽ với nhà đầu tư quan tâm trong việc thu xếp vốn cho Dự án, tránh phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang đầu tư công.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam