Cần giải pháp mạnh "xốc lại" tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ

Nóng nhất trong ngày thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách ngày 31/1 là thực trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, khiến cho nhiều công việc của người dân và doanh nghiệp bị đóng băng, gây cản trở cả nền kinh tế. Các đại biểu thẳng thắn mổ xẻ nguyên nhân và kiến nghị các giải pháp để xử lý dứt điểm "căn bệnh" dẫn đến trì trệ, làm nghèo đất nước này.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh làm nóng hội trường khi chia cán bộ né tránh trách nhiệm thành 2 nhóm: Một là những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đùn đẩy trách nhiệm, không muốn làm vì không có lợi ích riêng. Hai là những cán bộ không dám làm vì sợ sai, sợ vi phạm pháp luật. Trong 2 nhóm này, đại biểu nhận định nhóm sợ sai đang là trở lực lớn nhất gây tắc nghẽn công việc trong toàn hệ thống.

Lĩnh vực điển hình bị trì trệ do cán bộ sợ sai là giải ngân đầu tư công. Phân tích sâu vào diễn biến tâm lý của đội ngũ cán bộ trong xử lý công việc hiện tại, đại biểu Tạ Văn Hạ - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam chỉ rõ trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu.

Đối phó với "căn bệnh" lây lan này, một số đại biểu kiến nghị cần có giải pháp đủ mạnh để xốc lại tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt cần có các quy định cụ thể để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam