Cần làm rõ vàng miếng là ngành kinh doanh cần khuyến khích, nên hạn chế hay phải xóa bỏ?

Sau 10 năm ban hành và thực thi, Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chưa có bất kỳ sửa đổi nào, trong khi thị trường vàng trong nước cũng như yếu tố cung - cầu đã có sự thay đổi. Hơn nữa, một số đạo luật mới về đầu tư, kinh doanh đã ban hành theo hướng hội nhập quốc tế nên nhiều quy định tại NĐ 24 đã không còn phù hợp. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng nên cân nhắc sửa đổi.

Tại cuộc họp báo mới đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu thấu đáo và đề ra lộ trình sửa Nghị định 24 cho phù hợp nhằm đạt mục tiêu lớn chống “vàng hóa” nền kinh tế và đảm bảo nhu cầu thị trường về vàng miếng, vàng vật chất và vàng trang sức.

Ông ĐÀO MINH TÚ, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước: "Trong suốt 10 năm qua, không chỉ Ngân hàng Nhà nước mà các báo cáo, các đánh giá, các nhìn nhận đều thấy rằng, câu chuyện quản lý vàng chặn được câu chuyện ảnh hưởng đến nền kinh tế vi mô rất lớn nếu như không có Nghị định 24. Chính vì ổn định được kinh tế vĩ mô thì mới ổn định được kiểm soát lạm phát hay nói đúng hơn là kiểm soát được vàng không tác động đến giá cả, không tác động đến những chỉ tiêu khác. Kiểm soát được lạm phát thì ổn định vĩ mô”.

Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC, Giám đốc Công ty Luật ANVI: “Thời gian duy trì dài rồi, bối cảnh thay đổi rất nhiều rồi, có một số điểm bất hợp lý trong đó thì chúng ta cần phải bắt tay vào tổng kết, nghiên cứu, xem xét, sửa đổi;có thể là sửa nhiều, có thể là sửa ít, thậm chí nếu sau khi cân nhắc vẫn có thể giữ nguyên nhưng bây giờ không thể nào mà không đặt ra vấn đề xem xét rà soát lại vấn đề sửa đổi hay không sửa đổi.”

Đồng tình với việc sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, cần cân nhắc việc cho doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu vàng. Bởi điều này có thể ảnh hưởng đến chủ trương chống “vàng hóa” đã được thực hiện rất tốt bởi Ngân hàng Nhà nước.

Ông ĐINH NHO BẢNG, Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam: “Ngân hàng Nhà nước cần có lộ trình đề tổng kết đánh giá lại Nghị định 24, những vấn đề tốt còn phù hợp vẫn phát huy hiệu quả, vẫn đáp ứng chính sách thì giữ lại còn những vấn đề không còn phù hợp nữa thì cần phải sửa”. 

Ông VŨ ĐÌNH ÁNH, chuyên gia kinh tế: “Tôi rất mong cơ quan quản lý có câu trả lời rõ ràng, liệu ngành nghề kinh doanh vàng miếng, tôi nhấn mạnh đây là vàng miếng có phải là ngành nghề kinh doanh chúng ta muốn khuyến khích phát triển hay là ngành nghề kinh doanh chúng ta hạn chế phát triển hay thậm chí chúng ta sẽ không có việc kinh doanh vàng miếng đó nữa, mà SJC đang độc quyền sẽ nằm ở khuôn khổ dự trữ quốc gia.”  

Thực hiện : Lê Hương Như Hiền Khánh Hoàng