Cần minh định cơ chế giải quyết tranh chấp ở dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Sáng 31/10, tham gia đóng góp ý kiến về dự án luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu Lê Xuân Thân - Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao dự thảo luật đã tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội, đồng thời cho rằng, cần minh định cơ chế giải quyết tranh chấp trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đại biểu nêu rõ, trong dự thảo luật lần này, chưa có điều khoản cụ thể nào về nội dung giải quyết tranh chấp, cả ở tòa án hay ở trọng tài thương mại. Trong nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản, khoản 5 của Điều 79 trong dự thảo luật có đề cập đến hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản. Cho rằng tranh chấp trong kinh doanh bất động sản liên quan tới những giá trị lớn, dễ gây bất ổn xã hội, đại biểu đề nghị cần bổ sung nội dung giải quyết tranh chấp vào khoản 5 Điều 79 của dự thảo luật.

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung một điều luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh bất động sản với 02 nội dung: Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về kinh doanh bất động sản thông qua thương lượng, hòa giải; Tranh chấp về kinh doanh bất động sản do Tòa án nhân dân, Trọng tài thương mại giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đại biểu cho biết, trong bộ ba pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản có sự liên thông, thống nhất chặt chẽ. Luật Đất đai, Luật Nhà ở đã có điều luật về giải quyết tranh chấp, vì vậy, Luật Kinh doanh bất động sản cũng cần có quy định về nội dung này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số