Cần nâng cao tính pháp lý trong quản lý giao dịch điện tử

Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu tán thành với việc cần thiết sửa đổi luật Giao dịch điện tử để phù hợp thực tiễn. Đề cập đến các giải pháp quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, một số đại biểu cho rằng còn nhiều điểm bất hợp lý.

Đáng chú ý là quy định về phương thức quản lý, điều kiện đảm bảo kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa cụ thể. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Tiến Dũng Anh Khoa