Cần nghiên cứu bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi

Cần nghiên cứu bảo hiểm chăm sóc cho người cao tuổi tạo điều kiện để Người cao tuổi được chăm sóc thường xuyên hơn - Đây là một trong những nội dung được Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã nêu rõ thực trạng và thách thức của tình trạng già hóa dân số ở nước ta như: Thiếu hụt lao động, tỉ lệ người cao tuổi có lương hưu thấp, vấn đề bệnh mãn tính kéo theo an sinh tăng lên… Bên cạnh nêu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi trong thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng đã gợi mở, định hướng nhiều vấn đề trong việc xây dựng chính sách ứng phó với già hóa dân số. Theo đó nhấn mạnh, cần nghiên cứu bảo hiểm chăm sóc cho người cao tuổi tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc thường xuyên hơn.

Ngoài ra thống kê cũng cho thấy, hiện vẫn còn tới 5% người cao tuổi tương đương với hơn 500.000 người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, trong đó nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn, không có thu nhập, khiến họ không được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Vì vậy, cần quan tâm để đảm bảo 100% người cao tuổi có BHYT.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Như Thảo - Phương Linh - Minh Công