Cân nhắc quy định điều chỉnh bảng giá đất hàng năm

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm. Thảo luận tại tổ sáng 9/6, nhiều đại biểu cho rằng, quy định này khó khả thi và đề nghị cân nhắc điều chỉnh lại cho phù hợp.

Theo dự thảo, bảng giá đất xây dựng đình kỳ hàng năm được công bố công khai, áp dụng từ ngày 1/1 của năm và uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành.

Các đại biểu cho rằng, cần cân nhắc đến tính khả thi của quy định này, vì việc xây dựng bảng giá đất tốn khá nhiều thời gian, nhất là thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, nên thực hiện hàng năm sẽ có tính khả thi thấp.

Theo các đại biểu, cần xem xét đến mức độ phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng có ảnh hưởng nhiều hay ít đến biến động giá đất. Bởi các vùng kinh tế - xã hội còn khó khăn, kém phát triển thì giá đất ít biến động hơn, không nhất thiết phải quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm mà quy định này chỉ phù hợp cho các khu vực đô thị, phát triển nhanh. Do vậy, có thể quy định mở hơn là 1 đến 3 năm và giao cho các địa phương tự quyết định với những căn cứ được quy định cụ thể./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!