Cân nhắc quy định dưới 100 triệu mới được áp dụng thủ tục rút gọn

Một trong những nội dung sáng nay được các đại biểu quốc hội quan tâm cho ý kiến là giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn tại Tòa án (Điều 70).

Tuy nhiên, việc dự thảo quy định một trong những điều kiện để được giải quyết theo thủ tục rút gọn là khi giá trị giao dịch phải dưới 100 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng, quy định này không phù hợp với thực tế và chưa đồng bộ trong cách tiếp cận của luật, thậm chí khống chế quyền lợi của người tiêu dung.

Đại biểu Lê Xuân Thân nhấn mạnh, mục tiêu của đặt ra trong bộ luật này đó chính là việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, có nghĩa là đi kiện thì phải nhanh và tất cả giải quyết theo thủ tục chung của pháp luật, như vậy điều 70 chỉ cần nêu: tất cả các vụ tranh chấp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tòa án thụ lý, xét xử theo thủ tục rút gọn là đủ.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng, trong lĩnh vực tư pháp, tính chất phức tạp của một vụ án không phụ thuộc vào giá trị tranh chấp lớn hay nhỏ mà phụ thuộc vào tình tiết chứng cứ của vụ án có rõ ràng, đầy đủ hay không.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, dự thảo Luật nên bỏ điều kiện về giá trị tranh chấp và không nên hạn chế việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn chỉ vì giao dịch đó có giá trị hơn 100 triệu đồng, trong khi tất cả những điều kiện khác đều được thỏa mãn điều kiện để áp dụng thủ tục rút gọn.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam