Cần bổ sung quy định chống thất thu thuế bên cạnh quy định chống rửa tiền và khủng bố

Đóng góp vào dự án Luật Các Tổ chức Tính dụng (sửa đổi), Đại biểu Phạm Văn Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đề nghị bổ sung trách nhiệm chống thất thu thuế vào Điều 11 của dự thảo luật, bên cạnh các trách nhiệm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Đại biểu Phạm Văn Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đánh giá cao dự thảo luật khi cơ quan soạn thảo đã kế thừa, giữ lại những quy định nhằm giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, các quy định cần thiết để xử lý nợ xấu, bổ sung các quy định mới đáp ứng yêu cầu ứng phó với những tình huống rủi ro. Đại biểu nhấn mạnh, tổ chức tín dụng có 3 chức năng cơ bản: nhận tiền gửi, cho vay, làm trung gian thanh toán. Theo đó, phần lớn tài sản, hoạt động của tổ chức, cá nhân được lưu trữ, thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng, nhất là trong xã hội hiện nay, khi thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến.

Đại biểu cho rằng, nếu mỗi tổ chức tín dụng có chung 1 chuẩn hệ thống thông tin gắn với căn cước công dân của khách hàng, mã số thuế của tổ chức cá nhân, thì nhà nước sẽ có căn cứ để buộc các tổ chức, cá nhân chịu thiệt hại về kinh tế khi bị xử phạt hành chính cũng như vi phạm các giao kết dân sự. Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm chống thất thu thuế vào Điều 11 của dự thảo luật, bên cạnh các trách nhiệm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngoài ra, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về hệ thống thông tin khách hàng vào Chương 4 về hoạt động của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài với tinh thần hệ thống thông tin được bảo mật.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!