Cân nhắc thời gian xét khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Các đại biểu bày tỏ đồng tình cao về việc bổ sung tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang đối với thanh niên xung phong có thành tích vào dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi), đồng thời nhấn mạnh điều này là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy định tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho lực lượng vũ trang.

Nhiều ý kiến đại biểu đồng tình với quy định thực hiện tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, có thời gian tại ngũ liên tục từ 2 năm trở lên, hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng. 

Ông VŨ TRỌNG KIM - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: “Tôi nghĩ là 2 năm là hoàn toàn phù hợp. Những đơn vị thực hiện theo nhiệm kỳ của đơn vị thanh niên xung phong tập trung ở miền Bắc thường là 3 năm, có khi 4 đến 5 năm hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, quy định về thời gian 2 năm thực tế rất khó thực hiện với anh em trong miền Nam”

Tuy nhiên có ý kiến lại bày tỏ quan điểm không đồng tình với quy định về thời gian 2 năm liên tục trong xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang.

Ông DƯƠNG VĂN PHƯỚC - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: “Việc tặng Huy chương vẻ vang điều kiện là 2 năm, tôi nghĩ không hợp lý. Chúng ta biết có thể nói 6 tháng trong chiến tranh thôi cũng dài như 10 năm trong hòa bình. Vì vậy, điều kiện chỉ cần 1 năm để xét tặng cho thanh niên xung phong có được thành tích trong kháng chiến để tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang là phù hợp rồi. Cho nên tôi đề nghị chúng ta phải rút ngắn thời gian này lại.”

Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc thêm đối với trường hợp thanh niên xung phong là thương binh nặng, không thể tiếp tục tham gia thanh niên xung phong nên không đủ thời gian 2 năm. 

Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh: “Cần đánh giá, khảo sát thực tế để quyết định, tránh bỏ sót đối tượng và gây thắc mắc khi thực hiện. Do vậy,  đề nghị bổ sung quy định vào khoản 2 Điều 96 đối với trường hợp thanh niên xung phong là thương binh nặng, thời gian tham gia thanh niên xung phong dưới 2 năm, đề nghị là do Chính phủ quy định”.

Ông PHAN THÁI BÌNH -  Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: “Trong trường hợp nếu thanh niên xung phong khi đang làm nhiệm vụ bị thương, được công nhận thương binh và không đủ 2 năm, tôi đề nghị cũng phải được truy tặng tương tự như liệt sĩ. Bởi vì, nếu bị thương, đặc biệt bị thương nặng, ví dụ như thương binh loại 2, loại 1, khoảng 81% trở lên, họ không thể tiếp tục nhiệm vụ đó nữa thì họ phải dừng, không đủ 2 năm thì không được phong tặng thì chưa hợp lý. Do vậy, đề nghị bổ sung khoản 2 đối với thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ nhưng bị thương và được công nhận thương binh thì cũng được tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang tương tự như liệt sĩ.”

Bộ trưởng Bộ Nội Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu hết sức cụ thể về nội dung này. Do đó mong muốn khi đã là một hình thức khen thưởng Nhà nước thì cần phải cao hơn so với hình thức Kỷ niệm chương của thanh niên xung phong do Trung ương Đoàn Thanh niên tặng cho lực lượng thanh niên xung phong. Đối với ý kiến đề nghị cân nhắc xem xét để điều chỉnh thời gian hợp lý cho thanh niên xung phong là thương binh, Bộ trưởng Bộ Nội cho biết cơ quan soạn thảo sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định vấn đề này.
 

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam