Cân nhắc tỷ lệ đất đô thị dành cho hạ tầng đường bộ

Trong sáng nay 11/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ quy định tại Điều 12, một số ý kiến ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không nên quy định quá chi tiết về tỷ lệ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ trong đô thị để bảo đảm tính ổn định lâu dài của luật; đồng thời, đề nghị rà soát khoản 3 để bảo đảm thống nhất với tiêu chuẩn về phân loại đô thị áp dụng đối với các đô thị có tính chất đặc thù quy định tại Điều 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Một số ý kiến cũng đề nghị cân nhắc việc điều chỉnh giảm tỷ lệ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ trong các khu đô thị, bổ sung căn cứ pháp lý, thực tiễn của quy định này.

Tại dự thảo Luật Đường bộ mới nhất, tỷ lệ đất dành cho giao thông trong đô thị so với đất xây dựng đô thị quy định cụ thể cho từng loại hình đô thị cụ thể từ 11-26%.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam