Cân nhắc, xem xét sử dụng hình ảnh nghệ sỹ vi phạm Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng

Chiều 09/03, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã có cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các dịch vụ nội dung thông tin, truyền thông khác trên mạng Internet.

Hiện nay việc cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội là xu hướng tất yếu của xã hội, phù hợp với sự phát triển của đất nước và quốc tế, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua. Tuy nhiên thời gian gần đây, có nhiều phát ngôn, ứng xử, và hoạt động của giới nghệ sỹ, giải trí Việt, cả ngoài đời và trên mạng xã hội gây nhiều phản cảm. Những hành động này đã làm mất đi hình tượng người nghệ sỹ trong lòng công chúng.

Ông ĐỖ CHÍ NGHĨA - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục: “Một nghệ sỹ phát ngôn hay có clip biểu diễn nào đó trong khuôn khổ hẹp thì được nhưng khi đưa lên không gian mạng lại nảy sinh nhiều vấn đề. Đối với các nhân vật nổi tiếng, nghệ sỹ thì vai trò quản lý của Bộ như thế nào, có chế tài gì để góp phần phát huy những phát ngôn tốt, hạn chế những phát ngôn tiêu cực của nghệ sĩ trên mạng.”

Để chấn chỉnh các hoạt động trên, ngày 13/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3196 ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó yêu cầu giới văn, nghệ sĩ khi tham gia mạng xã hội phải có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan.

Ông TRẦN HƯỚNG DƯƠNG - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: “Phát ngôn là quyền nghệ sĩ, Cục chỉ quản lý hành động nghệ thuật biểu diễn, quản lý khéo léo không sẽ phản văn hóa, chúng ta đã có nhiều bài học.”

Ông NGUYỄN THANH SƠN, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: “Bắt kịp yêu cầu thực tiễn, đã có tham mưu với lãnh đạo Bộ để xây dựng và ban hành Bộ quy tắc ứng xử với người hoạt động nghệ thuật. Trong đó có nhóm nội dung liên quan đến hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng. Đặc biệt, có quy định về việc khuyến nghị các cơ quan báo chí truyền thông cân nhắc, xem xét sử dụng hình ảnh của người hoạt động nghệ thuật khi vi phạm Bộ quy tắc này."  Trước mắt dùng quy định về thẩm mỹ để điều chỉnh lĩnh vực này.”

Các ý kiến cho rằng hiện còn tình trạng bị động vào sự hợp tác của doanh nghiệp nước ngoài trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm đặc biệt là trên môi trường mạng xã hội facebook hay youtube. Đây là những trở ngại rất lớn cho công tác quản lý mạng xã hội nói riêng và môi trường internet nói chung. Vì thế, đã đến lúc cần sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng xã hội; xây dựng, ban hành các Quy tắc ứng xử với các hoạt động trên mạng xã hội; tuân thủ các cam kết quốc tế và áp dụng xử phạt theo pháp luật quốc tế./.

Thực hiện : Phan Hằng Trương Tùng