Cần nhiều cơ chế ưu đãi hơn để thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước

Cần có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thiết thực hơn nữa để có thể thu hút sự sự cống hiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đây là một nội dung quan trọng sẽ được đưa làm lần sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ trong thời gian tới đây. Thông tin đáng chú ý này vừa được đưa ra tại buổi Họp báo thường kỳ Quý 3 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian qua, Luật Khoa học và Công nghệ hiện hành đã có những quy định nhằm thu hút các nhà khoa học như các chính sách về đặc cách trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng các chức danh khoa học hay tài trợ cho các nhà khoa học trẻ tham gia hội thảo trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quy định vẫn chỉ nằm trên giấy.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng là thu hút các nhà khoa học tài năng trên thế giới về làm việc ở VN cũng chưa  có kết quả. Trong khi, đang có nhiều hội tri thức khoa học người Việt Nam đang làm việc ở nhiều nước trên thế giới.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong thời gian tới, khi sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ, sẽ làm rõ các khái niệm như thế nào là nhà khoa học, nhà khoa học đầu ngành, chức danh công nghệ đối với lực lượng lao động tại các doanh nghiệp và ưu đãi tương ứng với các chức danh này. Ngoài ra, sẽ bổ sung các quy định về đào tạo, bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ, nhà khoa học tài năng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh -

Sỹ Cường