Cần nhiều giải pháp mới để xử lý tình trạng “SIM rác”

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 10/9 đã chính thức ngừng bán SIM di động tại đại lý nhằm hạn chế tình trạng SIM rác, cuộc gọi làm phiền. Tuy nhiên, tình trạng này được ghi nhận vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. 

Theo báo cáo của các nhà mạng, do áp dụng các quy định mới, nên số thuê bao phát triển mới của tháng 09 đã giảm 35% so với tháng 08 trước đó. Mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng rà soát việc chấp hành quy định của các đại lý nhưng vẫn còn tình trạng người dân mua được SIM đã kích hoạt.

Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cũng cho rằng, quá trình thực hiện các giải pháp phải tiến hành theo từng bước và là cả một quá trình, song hành với đó là hành lang pháp lý cho phép. Vì vậy, để xử lý tình trạng này thì thì cần phải liên tục có giải pháp mới, sử dụng công nghệ mới và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ hơn, để quản lý hiệu quả hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tuấn Anh -

Hoàng Minh