Cần quy định cụ thể về đấu thầu thuốc, vật tư y tế

Sáng 24/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Tại kỳ họp Quốc hội lần trước, dự án luật này đã được thảo luận tại Tổ và tại Hội trường với tổng cộng gần 200 lượt ý kiến phát biểu. Tại phiên thảo luận ngày 24/5, các vấn đề liên quan đến mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế vẫn là vấn đề được các đại biểu quan tâm. 

Điều 53 dự thảo Luật quy định trường hợp mua sắm thuốc hiếm, thuốc cần mua số lượng ít thì có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung. Tuy nhiên, quy định này nhận được nhiều ý kiến tranh luận khác nhau.

Từ thực tiễn đại dịch Covid-19 vừa qua cho thấy năng lực đáp ứng và tiếp cận các vật tư y tế, trang thiết bị còn nhiều hạn chế. Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung tình huống khẩn cấp trong các tình huống tương tự.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế tại luật đấu thầu sửa đổi xây dựng theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các bệnh viện, tạo thuận lợi cho hoạt động mua thuốc, thiết bị y tế đặc thù phù hợp với cả tính đặc thù chuyên môn của ngành. Những ý kiến bổ sung của các đại biểu sẽ được tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ để hoàn thiện dự thảo Luật.

Dự thảo Luật đấu thầu sửa đổi đã dành hẳn chương 5 quy định về mua sắm tập trung, mua thuốc, hoá chất, thiết bị, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Trong đó, quy định cụ thể về lĩnh vực này là: Mua sắm tập trung, thoả thuận khung, lựa chọn nhà thầu, ưu đãi trong mua thuốc hoá chất, thiết bị, vật tư y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!