Cần quy định đột phá trong Luật Công nghiệp Quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp

Sáng 18/8, Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Viện Thuốc phóng, thuốc nổ, Tổng cục công nghiệp quốc phòng nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đây là dự án Luật theo dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.

Thuốc phóng, thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa, hỏa thuật là những chuyên ngành đặc thù của ngành quân giới. Trong những năm qua, Viện thuốc phóng, thuốc nổ đã triển khai thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ KHCN có tính ứng dụng cao, phục vụ nhu cầu sửa chữa, thay thế, chế tạo mới vũ khí, đạn dược.

Tuy nhiên, việc thu hút đội ngũ khoa học chất lượng cao đối với các hoạt động nghiên cứu mang tính đặc thù quân sự vẫn còn khó khăn. Cơ chế tài chính vẫn còn nhiều bất cập về tiến độ cấp ngân sách cho nghiên cứu, vốn còn ít. Công nghiệp quốc phòng là lĩnh vực đặc thù cần có cơ chế đặc thù. Do đó, cần có các quy định mang tính đột phá, cụ thể hơn trong Luật Công nghiệp QPAN và động viên công nghiệp, trong đó có vấn đề tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng an ninh.

Đoàn Khảo sát ghi nhận những vướng mắc, bất cập từ thực tế của đơn vị, đồng thời đề nghị Viện có những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với việc xây dựng Luật tới đây, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 08/2022 của Bộ Chính trị, xây dựng và phát triển nền Công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng và hội nhập, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khắc Phục -

Đức Minh