Đại biểu Quốc hội: Cần quy định hành vi chuyển tải các quảng cáo sai sự thật

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin giúp các loại hình quảng cáo trên không gian mạng, trên ứng dụng giải trí dễ dàng tiếp cận với người dân. Nhiều quảng cáo sản phẩm, dịch vụ sai sự thật, chất lượng không đúng đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Nhiều ĐBQH cho rằng, cần quy định hành vi chuyển tải các quảng cáo sai sự thật là một trong các hành vi cấm, cần được ngăn chặn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam